Databeskyttelsesesloven

Som I ved stilles der nye krav om personlig databeskyttelse fra og med fredag d. 25.5.2018. Da klubben indsamler personlige data om medlemmerne, gælder de nye regler også her. Bestyrelsen har vedtaget nedenstående retningslinjer i den anledning:

Augustsølvturnering

Gennemgående parturnering de sidste fire tirsdage i august – 7/8, 14/8, 21/8 og 28/8, alle dage med start kl. 18.45

Der spilles så vidt muligt alle mod alle.

Indskud kr. 300 pr. spiller. Der kan købes øl, vand og vin.

Tilmelding på blanketten nedenfor, senest mandag d. 23/7. Tilmeldinger er gyldig når indskud er overført til bankkonto Reg. nr. 7264, konto nr. 1121248

Turnering gennemføres kun ved mindst 20 tilmeldte par

Åbent hus tilmeldinger

Tilmelding til Åbent Hus er nu åbnet

Åbent Hus turneringer vil fra denne sæson blive afviklet i handicapinddelte rækker. Det betyder bl. a. at man fremover skal indtaste sit og makkers DBF-nr. allerede ved tilmeldingen. Kendes makkers DBF-nr. ikke, tastes '000'.

Sæson 2018

Kalenderen bliver snarligt opdateret

Beretning

Formandsberetning aflagt på generalforsamlingen 15. februar 2018

Referat

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 15. februar 2018 kl. 19.00

Makkerbank

Der er her op til sæsonstart indsat et nyt menupunkt i Hovedmenuen, Makkerbank. Grunden er at der i brugerundersøgelsen har været udtalt ønske om oprettelsen af en sådan, hvor man skal kunne tilbyde sig som, eller lede efter, en makker. Jvf. bilag til Lones brev til medlemmerne af 7.8.2017.

Substitut

Man bedes løbende tjekke egne oplysninger til substitutlisterne. Det gøres nemmest ved at vælge Substitut i hovedmenuen, derefter vælge Samlet, finde sit navn i listen og se om de anførte spilletidspunkter (ME, MA, TI, OA, TO) er i overensstemmelse med ens ønsker. Der er tilføjet et nyt felt hvor man kan angive særlige ønsker, fx hvilke(n) række(r) man (ikke) ønsker at spille i, om man kun vil stille op som par, eller andet relevant. Hvis man ønsker at ændre sine oplysninger bruges de to valgmuligheder Tilmelding til substitutlister og Sletning fra substitutlister til at foretage fornødne rettelser.

Abonnér på Bridgeklubben Bellevue RSS