Generalforsamlingen

GENERALFORSAMLING i Bridgeklubben Bellevue

Torsdag 16. februar 2017 kl. 19.00

Spillelokalet i Bellevuehallerne

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Sæson 2016/17

Bemærk venligst at datoen for Bellevueturneringen er ændret fra søndag d. 12. til lørdag d. 11. marts pga sammenfald med andre turneringer i Distriktet.

Nyt på opslagstavlen

Klubben modtager med jævne mellemrum invitationer og reklamer for bridgearrangementer. Da vi ikke rigtig har en fysisk opslagstavle til at hænge dem op på, vil de fremover blive sat på Opslagstavlen her.

Nyhed - Eftermiddagsbridge

Vi har nu prøvet at arrangere åbent hus en række onsdag eftermiddage - desværre uden det store held. Ordningen videreføres derfor ikke.

Beretning

Formandsberetning aflagt på generalforsamlingen 18. februar 2016

Referat

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 18. februar 2016 kl. 19.00

Telefonnumre

Hvis du har skiftet telefonnummer / erstattet fastnet med mobil m.v. så send venligt snarest muligt en e mail til : lonetroest@mail.dk.
Sørg også for at få rettet til de korrekte nummer , hvis du står på en af substitutlisterne

Substitut

Man bedes løbende tjekke egne oplysninger til substitutlisterne. Det gøres nemmest ved at vælge Substitut i hovedmenuen, derefter vælge Samlet, finde sit navn i listen og se om de anførte spilletidspunkter (ME, MA, TI, OA, TO) er i overensstemmelse med ens ønsker. Der er tilføjet et nyt felt hvor man kan angive særlige ønsker, fx hvilke(n) række(r) man (ikke) ønsker at spille i, om man kun vil stille op som par, eller andet relevant. Hvis man ønsker at ændre sine oplysninger bruges de to valgmuligheder Tilmelding til substitutlister og Sletning fra substitutlister til at foretage fornødne rettelser.

Abonnér på Bridgeklubben Bellevue RSS