Klubkamp mod Egå

Kampen spilles i Bellevuehallens selskabslokaler
Der er nu fuldt booket fra Bellevue - godt og vel endda. Undskyld til det sidst tilmeldte par. Det automatiske loft for tilmeldinger, muligvis af historiske grunde, var sat til 10 og ikke 9 par pr. klub, som vi har valgt nu. Det vil blive rettet før kommende turneringer. Der mangler stadig 7 par fra Egå.

Efterårsferien

Bellevuesølv

SØLVTURNERINGEN -

søndag d. 29. oktober 2017 kl. 9.30-ca. 18.00 i Bellevuehallerne, Vestre Strandallé 170, 8240. Risskov.

275 kr. pr. spiller inkl. frokost, kaffe og te hele dagen - Sølvpoints - Vinpræmier

Tilmelding nedenfor senest 23. oktober

Deltagergebyr bedes indbetalt parvis til Reg. nr. 7264 Konto nr. 0001121248 inden tilmeldingsfristens udløb

Lions turnering

Kaffe / te ordning.

Cafe Suveräin tilbyder atter i den ny sæson at levere kaffe/te for kr. 10,- pr spilleaften/-eftermiddag. Dvs. kr. 130,- pr. person pr. halvsæson.
Hvis du er interesseret så send en mail til lonetroest@mail.dk og angiv spilletidspunkt ,navn samt kaffe eller te. Samtidig indbetaler du kr. 130,- på konto:7264 – 000112 1248 og angiver navn og spilletidspunkt

Makkerbank

Der er her op til sæsonstart indsat et nyt menupunkt i Hovedmenuen, Makkerbank. Grunden er at der i brugerundersøgelsen har været udtalt ønske om oprettelsen af en sådan, hvor man skal kunne tilbyde sig som, eller lede efter, en makker. Jvf. bilag til Lones brev til medlemmerne af 7.8.2017.

Turnerings- og opgørelsesformer

Der har i løbet af sæsonen været fremsat forskellige synspunkter på spørgsmålet om, hvilke(n) turneringsform(er) og opgørelsesmetode(r) medlemmerne på de forskellige hold foretrækker. For at skabe grundlag for en lidt mere nuanceret debat har bestyrelsen udarbejdet en detaljeret oversigt over de muligheder der findes. I komprimeret skemaform ser billeder således ud:

MP = Match Points
IMP = International Match Points

Klik på linket nedenfor for at læse hele artiklen.

Beretning

Formandsberetning aflagt på generalforsamlingen 16. februar 2017

Referat

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 16. februar 2017 kl. 19.00

Telefonnumre

Hvis du har skiftet telefonnummer / erstattet fastnet med mobil m.v. så send venligt snarest muligt en e mail til : lonetroest@mail.dk.
Sørg også for at få rettet til de korrekte nummer , hvis du står på en af substitutlisterne

Sider

Abonnér på Bridgeklubben Bellevue RSS